Kleuterspel

Hier kunnen de kinderen verschillende puzzels maken, rijen aanvullen, tekenen, verbindingen maken, ... Voor kinderen van 4 tot 6 jaar.